🚚 GRATIS verzending voor aankopen boven de € 100 | ✅ 100 % tevredenheidsgarantie
Home / Privé beleid

Privé beleid

Cookies en advertenties

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt en die uw hardware of software niet beschadigen. Hun opslag staat onder volledige controle van de browser van de gebruiker – de gebruiker kan de opslag van cookies desgewenst beperken of uitschakelen.
Cookies zijn niet schadelijk en zijn altijd tijdelijk beperkt.

Het gebruik van cookies in de Europese Unie (EU) wordt geregeld door de privacy- en elektronische communicatierichtlijn 2002/58/EG, wiens artikel met betrekking tot cookies en soortgelijke technologieën is gewijzigd door richtlijn 136/2009.

In de Sloveense wetgeving wordt het gebruik van cookies bepaald door de Sloveense Elektronische communicatiewet Zakon o elektronskih komunikacijah, hierna: “ZEKom-1” genoemd (Publicatieblad nr.109/2012), artikel 157 waarvan de wettelijke basis vormt voor de zorg voor de privacy van internetgebruikers.

De website www.goldentree.nl gebruikt cookies voor de werking van de site, die geen persoonlijke gegevens opslaan, maar de activiteiten van bezoekers en interesses monitoren om een betere gebruikerservaring te bieden. Door gebruik te maken van de website gaan bezoekers akkoord met het gebruik ervan.

Waarom zijn cookies nodig?

Ze zijn essentieel voor het aanbieden van gebruiksvriendelijke onlinediensten. De interactie tussen de internetgebruiker en de website verloopt sneller en gemakkelijker met behulp van cookies. Met hun hulp onthoudt de website de voorkeuren en ervaringen van het individu, wat tijd bespaart en het browsen op de websites efficiënter en gebruiksvriendelijker maakt.

Het bedrijf wijst aan het begin van elk gebruik van de online winkel een cookie toe aan elke gebruiker om het winkelwagentje te identificeren, te controleren en te zorgen voor traceerbaarheid, die alleen voor de duur van het bezoek aan de online winkel in het geheugen van de server wordt opgeslagen en wordt verwijderd na een uur inactiviteit. Het bedrijf kan ook enkele permanente cookies op de persoonlijke computer van de gebruiker opslaan, zoals b.v. het identificatienummer van de gebruiker in gecodeerde vorm voor identificatie bij het volgende bezoek aan de online winkel of evaluatie van artikelen, met behulp waarvan de gebruiker weet welke artikelen al zijn geëvalueerd, en indirect ook externe Google Analytics-cookies die worden gebruikt om websitebezoeken te analyseren. Het bedrijf kan deze gegevens in geanonimiseerde samenvattende vorm gebruiken voor statistische analysedoeleinden. Om de online veiligheid te garanderen, verzamelt het bedrijf ook IP-adressen van waaruit gebruikers toegang krijgen tot de online winkel.

Cookies uitschakelen

U beslist of u cookies op uw apparaat wilt laten opslaan. U kunt de cookie-instellingen in uw webbrowser beheren en wijzigen.

Voor informatie over cookie-instellingen selecteert u de webbrowser die u gebruikt:

Als u het cookiebestand van uw browser wijzigt of verwijdert, uw browser of apparaat wijzigt of upgradet, moet u mogelijk cookies opnieuw uitschakelen. Het proces voor het beheren en verwijderen van cookies verschilt van browser tot browser. Als u hierbij hulp nodig hebt, kunt u kijken in de help voor gebruikers van uw browser. U kunt Google Analytics-tracking ook uitschakelen via de volgende link.

Cookies die worden gebruikt op deze website

CookieDuurBedrijfDoel
U2 maandenAdsymptoticRemarketing
wp_automatewoo_visitor_8959e840ebf05cfa4497ea44e25855b82 jaarAutomate WooRemarketing
wp_automatewoo_session_startedSessieduurAutomate WooRemarketing
uid1 jaarOutbrainRemarketing
criteo_write_test1 dagOutbrainRemarketing
IDE1 jaarDoubleClickRemarketing
test_cookie1 dagDoubleClickRemarketing
fr2 maandenFacebookHet functioneren van Facebook plug-in
_ga2 jaarGoogle Inc.Website kijkstatistieken
_gat1 dagGoogle Inc.Website kijkstatistieken
_gid1 dagGoogle Inc.Website kijkstatistieken
__cfduid1 jaarMetriloWebsite kijkstatistieken
__cfduid1 jaarOne SignalOnline meldingen
criteo1 maandOutbrainRemarketing
__cfduid1 jaarPaymillPaymill Werking van het betalingssysteem
Pookie1 jaarPlistaRemarketing
um1 maandPlistaRemarketing
_hjIncludedInSampleSessieduurHot JarWebsite kijkstatistieken
PHPSESSIDSessieduurGolden TreeDe gebruikerservaring verbeteren
woocommerce_cart_hashSessieduurGolden TreeWinkelmand bewaren
woocommerce_items_in_cartSessieduurGolden TreeArtikelen bewaren
wp_woocommerce_session_8959e840ebf05cfa4497ea44e25855b82 dagGolden TreeArtikelen bewaren
popolnapostava_first_visit1 jaarGolden TreeNieuwe bezoekers volgen
JSESSIONIDSessieduurNew RelicWebsite kijkstatistieken
m10 jaarStripeWerking van het betalingssysteem
__stripe_mid1 jaarStripeStripe Werking van het betalingssysteem
__stripe_sid1 dagStripeStripe Werking van het betalingssysteem
nsrSessieduurStripeStripe Werking van het betalingssysteem
t_gid1 jaarTaboolaAankoop volgen
taboola_usg1 jaarTaboolaAankoop volgen
taboola_vmp1 jaarTaboolaAankoop volgen
B1 jaarYahooRemarketing
VISITOR_INFO1_LIVE6 maandenYoutubeHet functioneren van YouTube-video’s te bekijken
PREF1 jaarYoutubeHet functioneren van YouTube-video’s te bekijken
YSCSessieduurYoutubeHet functioneren van YouTube-video’s te bekijken
uuid1 maandFalk TechnologiesRemarketing
dspuuid-D661 maandFalk TechnologiesRemarketing
_kuid_6 maandenKrux DigitalRemarketing
lidid2 jaarKrux DigitalRemarketing
cblon4 dagActive CampaignRemarketing
cbuid60 jaarActive CampaignRemarketing
cbuid_meta1 weekActive CampaignRemarketing
cto_tld_test1 dagActive CampaignRemarketing
ck16 maandenLive Ramp IncRemarketing
drtn14508302856 maandenLive Ramp IncRemarketing
rlas36 maandenLive Ramp IncRemarketing
rtn1-z6 maandenLive Ramp IncRemarketing
AWSELBSessieduurCheckout ltdWerking van het betalingssysteem
tuuid2 jaarRevcontentRemarketing
tuuid_last_update2 jaarRevcontentRemarketing
um22 maandenRevcontentRemarketing
cmp9999800281 maandRevcontentRemarketing

15. Bescherming van persoonsgegevens

Algemeen

Het bedrijf verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de privacy van gebruikers van de online winkel te beschermen De verzamelde persoonsgegevens zullen door het bedrijf uitsluitend worden gebruikt voor het verlenen van de door hun aangeboden diensten. Het bedrijf respecteert de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de privacy van gebruikers van de online winkel en zal al het nodige doen om hen te beschermen tegen eventuele schendingen en misbruiken. Persoonlijke gegevens van gebruikers is een van de gebieden waaraan het bedrijf grootste zorg en aandacht besteedt, omdat het zich bewust is van het gevoelige karakter van dit gebied.

De overdracht van de persoonlijke gegevens van de gebruiker aan het bedrijf is in bepaalde gevallen noodzakelijk voor de verwerker als aanbieder om zijn contractuele verplichtingen jegens de gebruiker na te komen. De aanbieder beschermt de verzamelde persoonlijke gegevens permanent in overeenstemming met de Sloveense wet op de bescherming van persoonsgegevens “Zakon o varstvu osebnih podatkov”, hierna: ZVOP-1 (Publicatieblad van de Republiek Slovenië, nr. 94/07), de Sloveense wet op elektronische communicatie “Zakon o elektronskih komunikacijah” (Publicatieblad van de Republiek Slovenië, nr. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – besl. GG, 81/15 en 40/17) en de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Eng. General Data Protection Regulation – GDPR).

Gebruik van persoonsgegevens

Om de aangeboden diensten te kunnen leveren, verzamelt, beheert, verwerkt en bewaart het bedrijf de volgende gebruikersgegevens:

 • – naam en achternaam,
 • – Afleveradres(sen)
 • – firma of naam van de rechtspersoon (indien de gebruiker een rechtspersoon is),
 • – fiscaal nummer van de rechtspersoon (indien de gebruiker een rechtspersoon is),
 • – e-mailadres (gebruikersnaam),
 • – wachtwoord in versleutelde vorm,
 • – contact telefoon nummer,
 • – land van verblijf,
 • – andere gegevens die de gebruiker vrijwillig invoert in de formulieren in de online winkel,
 • – andere gegevens die de gebruiker vervolgens vrijwillig aan zijn profiel toevoegt.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door gebruikers ingevoerde gegevens.

De aanbieder geeft de gegevens niet door aan derden, behalve aan contractanten met wie de aanbieder een contract heeft over de bescherming van persoonsgegevens en die contractueel gebonden zijn aan dezelfde normen voor de bescherming van persoonsgegevens als de aanbieder.

De aanbieder verzamelt persoonlijke gegevens met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Het bewaart de toestemmingen samen met hun inhoud en de inhoud van het formulier waarmee ze zijn verkregen.

De aanbieder bewaart persoonlijke gegevensverzamelingen op het grondgebied van de Republiek Slovenië en exporteert deze niet naar andere landen.

Doel van gebruik

Persoonsgegevens verkregen via de website www.goldentree.nl voor het doel van een online aankoop worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en levering van de bestelling, en tegelijkertijd ontvangt de gebruiker een e-mail met de mogelijkheid om zich in te schrijven voor elektronisch nieuws.

Instemming met de opslag, verwerking en verzending van persoonlijke gegevens door deel te nemen aan sweepstakes of zich te abonneren op nieuws via e-mail: de gebruiker geeft toestemming aan Golden Tree van verwerking en opslag van de verzonden persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met de gegeven toestemming geeft de gebruiker Golden Tree toestemming om de verzamelde persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van bemonstering, enquêtering en statistische gegevensverwerking, om het gebruik van diensten te bepalen, het aanbod en segmentatie aan te passen, voor marktonderzoek, om te informeren over het aanbod, nieuws en voordelen voor het verzenden van nieuws via e-mail, telefoonnummer en ander advertentiemateriaal, het informeren van gebruikers over de diensten van het webcentrum www.goldentree.nl, het bedrijf Golden Tree d.o.o., en aanverwante personen en voor andere vormen van gebruik van verzonden gegevens waar de gebruiker van het web uitdrukkelijk mee instemt. De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Golden Tree mag de aangevoerde gegevens voor eigen behoeften verwerken tot de intrekking van de toestemming met een verzoek om persoonsgegevens uit de database te verwijderen, anders alleen zolang als strikt nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld, dus 10 jaar voor geregistreerde gebruikers van de website www.goldentree.nl, 10 jaar voor deelnemers aan sweepstakes, 10 jaar voor winnaars van sweepstakes en totdat de abonnee zich uitschrijft voor het nieuws, of totdat de gegevensbeheerder zijn activiteit op de markt staakt. Tijdens het beheer van persoonsgegevens heeft de betrokkene de mogelijkheid om de gegevens in de database op verzoek in te zien en bij te werken.

Privacybeleid implementeren

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft het bedrijf de bescherming van persoonsgegevens geregeld door de Regeling bescherming persoonsgegevens.

Alle fulltime of parttime medewerkers van het bedrijf die toegang hebben tot (persoons)gegevens van gebruikers zijn geïnformeerd over de bepalingen van het Reglement Bescherming Persoonsgegevens en de plicht tot bescherming van (persoons)gegevens en zijn verplicht deze bepalingen na te leven over vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en privacy van gebruikers online winkels. De plicht tot bescherming van (persoons)gegevens geldt voor onbepaalde tijd, ook na beëindiging van de relatie met het bedrijf.

Geregistreerde gebruikers kunnen op elk moment stoppen met het gebruik van de online winkel en kunnen hun registratie annuleren. Zij doen dit door schriftelijk kennis te geven van de intrekking van de inschrijving. Alvorens een verklaring over de annulering van de registratie in te dienen, moet de gebruiker alle openstaande verplichtingen aan het bedrijf uit aankopen in de online winkel vereffenen. Het bedrijf beschermt de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de privacy van gebruikers van de online winkel onder dit privacybeleid, zelfs in het geval van annulering van de registratie.

Recht op informatie en uitwissing

U hebt het recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die wij hebben, evenals het recht om deze gegevens te verwijderen. Als u vragen heeft over het verwijderen, verwerken of gebruiken van uw gegevens, neemt u dan contact op met: [email protected] of stuurt u ons een verzoek per post naar Golden Tree d. o. o., Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce, Slovenië. De bevoegde persoon voor gegevensbescherming is Matej Bešter.

Orderstatusmeldingen: We behouden ons het recht voor om u via het sms-nummer dat u tijdens het bestelproces hebt ingevoerd, op de hoogte te stellen wanneer uw bestelling is verzonden en als de artikelen niet binnen 3 tot 5 dagen zijn opgehaald. Indien de artikelen langer dan 5 dagen niet zijn opgehaald, behouden wij ons het recht voor om het opgegeven telefoonnummer te bellen als herinnering om de artikelen op te halen.

Meldingen: Nadat u zich heeft aangemeld voor meldingen, worden uw naam, telefoonnummer en e-mailadres met uw toestemming gebruikt voor promotionele doeleinden totdat u zich afmeldt voor de melding.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de database met ontvangers van meldingen door een bericht te sturen naar [email protected] of door te klikken op de link “Hier afmelden” onderaan uw promotionele e-mails.

Om u af te melden voor occasionele promotionele sms-berichten, schrijft u een bericht met de tekst “MIHA STOP” naar het nummer en we zullen uw telefoonnummer verwijderen uit de database van ontvangers van berichten.

Elke persoon van wie de aanbieder zijn persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat en verwerkt, heeft de volgende rechten met betrekking tot deze gegevens:

 • – Het recht om te worden vergeten – als u niet langer wilt dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt door de gegevensbeheerder en op voorwaarde dat er geen wettelijke redenen zijn voor verdere opslag, kunt u de verwerker op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen,
 • – het recht om te weten hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard,
 • – het recht om verandering of verwijdering aan te vragen en/ of bezwaar in te dienen.
 • – recht op overdraagbaarheid – de betrokkene kan, indien hij dit wenst, de verwerker verzoeken hem de hem betreffende persoonsgegevens te verstrekken die hij aan de gegevensgegevensbeheerder heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm,
 • – het recht op een rechtsmiddel en sanctie – u heeft het recht om in beroep te gaan bij de toezichthoudende instantie, evenals het recht op rechtsmiddelen tegen de beslissing van de -toezichthoudende instantie of in geval van niet-handelen van de toezichthoudende instantie, het recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid.
 • – het recht om niet te worden onderworpen aan maatregelen die uitsluitend voortvloeien uit profilering, analyse of prognoses met behulp van geautomatiseerde verwerkingsmiddelen,
 • – recht om toestemming in te trekken – u heeft het recht om toestemming voor verdere verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken, met name in het geval van direct marketing.

De procedure voor het uitoefenen van rechten

Ik ben me ervan bewust dat alle bovenstaande vereisten met betrekking tot de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens schriftelijk kunnen worden gericht aan de gegevensbeheerder op het e-mailadres [email protected].

Ik ben me ervan bewust dat de gegevensbeheerder aanvullende gegevens van mij kan aanvragen met het oog op betrouwbare identificatie in het geval van het uitoefenen van rechten met betrekking tot persoonsgegevens, en alleen kan weigeren actie te ondernemen als hij aantoont dat hij mij niet betrouwbaar kan identificeren.

Ik ben me ervan bewust dat de gegevensbeheerder onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek moet reageren op mijn verzoek om mijn rechten met betrekking tot de bovenstaande persoonlijke gegevens uit te oefenen.

Het bedrijf bewaart de persoonlijke gegevens van het individu tot de intrekking van de toestemming voor de opslag en verwerking van individuele gegevens. De gebruiker kan de toestemming voor het ontvangen van e-mails intrekken (door een verzoek aan de provider te schrijven naar het e-mailadres [email protected]) of het bedrijf verzoeken zijn persoonlijke gegevens onmiddellijk efficiënt en permanent te verwijderen door het volledig verwijderen van het gebruikersprofiel van de gebruiker.

Aanvullend

In overeenstemming met de regelgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens is het bedrijf verplicht om de persoonlijke gegevens van gebruikers van hun online winkel te beschermen. Het bedrijf zal in geen geval persoonlijke of andere informatie verstrekken aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker en het zal ook niet toestaan dat een derde partij inzicht krijgt in persoonlijke of andere informatie van de gebruiker, tenzij de overheidsinstanties daartoe verplichten, indien een dergelijke verplichting bij wet is voorzien, of te goeder trouw dat een dergelijke actie noodzakelijk is voor procedures voor rechtbanken of andere overheidsinstanties en om de legitieme belangen te beschermen en na te streven van het bedrijf.

Alle persoonlijke en andere gegevens die de gebruiker verstrekt bij het inloggen op de online winkel, evenals bij het bestellen van de aankoop van producten, inclusief de inhoud van bestellingen, worden beschermd in overeenstemming met de voorschriften voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Het bedrijf zal deze informatie niet gebruiken voor enig doel dat de gebruiker of een andere betrokken persoon zou schaden. Het bedrijf zal gebruikersgegevens niet gebruiken om promotionele e-mails of ander ongevraagd promotiemateriaal te verzenden, behalve om die promotionele mededelingen te verzenden waarop de gebruiker zich zal abonneren of waarmee hij uitdrukkelijk akkoord gaat. De vertrouwelijkheid van persoonlijke en andere gebruikersgegevens wordt op geen enkele manier geschonden.

Het bedrijf deelt met de leveringsdienst alleen de noodzakelijke gegevens voor de levering van producten die in de online winkel zijn gekocht (gegevens over de ontvanger en het afleveradres). Het bedrijf zal met de gebruiker via e-mail contact opnemen als dit nodig is om een aankoop te doen in de online winkel, en via het telefoonnummer van de contactpersoon alleen als het in het proces van registratie of met de aankoop in de online winkel problemen waren.

Gegevens over het bedrijf:

Golden Tree d. o. o.

Alpska cesta 43

SI-4248 Lesce

Registernummer: 6708501000

BTW-nummer: SI28639103 (belastingplichtige)

Het bedrijf is geregistreerd bij de arrondissementsrechtbank in Kranj nr. SRG 2014/46021 d.d. 17. 10. 2014

Aandelenkapital: 7.500,00 EUR

Transactierekening bij de bank Lon d.d. Kranj, nr. SI56 6000 0000 0453 449

Met het juiste advies en de juiste informatie kan iedereen zijn doel bereiken - u ook!
Vult u uw e-mailadres in en ontvangt u gratis tips die al meer dan 10.000 Nederlanders en Belgen hebben geholpen.
Laten we vrienden zijn ;)